XENO FEMININE
XENO FEMININE

16x20” acrylic on yupo 2014

3579
3579

16x20” acrylics/yupo 2014

3642
3642

15x20” acrylic yupo 2014

3704
3704

16x20” acrylic on yupo 2014

3712
3712

24x18 acrylic on yupo 2014

3920
3920

16x24” acrylic on yupo 2015

3921
3921

24x18” acrylic on yupo 2015

3923
3923

24x18” acrylic on yupo 2015

4004
4004

14x11 acrylic on yupo 2015

3638
3638

29x16” acrylic on yupo 2014

MEAT PUPPET
MEAT PUPPET

20x16” acrylic on yupo 2014

4041
4041

24x18” acrylic on yupo 2016

4309
4309

24x18 acrylic on yupo 2015

3992
3992

24x18” acrylic on yupo 2015

4043
4043

8x10” acrylic on yupo 2015

4066
4066

14x11” acrylic on yupo 2016

4133
4133

10x8” acrylic on yupo 2016

4122
4122

10x8” acrylic on yupo 2016

1435
1435

5x8” acrylic on yupo 2016

3918
3918

11x14” acrylic on yupo 2015

4097
4097

7x5” acrylic on yupo 2015

4098
4098

10x6” acrylic on yupo 2015

4091
4091

10x6” acrylic on yupo 2015

4092
4092

10x5” acrylic on yupo 2015

December 6
December 6

16x20” acrylic on yupo 2018

4392
4392

16x20” acrylic on yupo 2018

With Lavender
With Lavender

10x8” acrylic on yupo 2017

0053
0053

20x16” acrylic on yupo 2018

Pink Lines
Pink Lines

14x11” acrylic on yupo 2018

XENO FEMININE
3579
3642
3704
3712
3920
3921
3923
4004
3638
MEAT PUPPET
4041
4309
3992
4043
4066
4133
4122
1435
3918
4097
4098
4091
4092
December 6
4392
With Lavender
0053
Pink Lines
XENO FEMININE

16x20” acrylic on yupo 2014

3579

16x20” acrylics/yupo 2014

3642

15x20” acrylic yupo 2014

3704

16x20” acrylic on yupo 2014

3712

24x18 acrylic on yupo 2014

3920

16x24” acrylic on yupo 2015

3921

24x18” acrylic on yupo 2015

3923

24x18” acrylic on yupo 2015

4004

14x11 acrylic on yupo 2015

3638

29x16” acrylic on yupo 2014

MEAT PUPPET

20x16” acrylic on yupo 2014

4041

24x18” acrylic on yupo 2016

4309

24x18 acrylic on yupo 2015

3992

24x18” acrylic on yupo 2015

4043

8x10” acrylic on yupo 2015

4066

14x11” acrylic on yupo 2016

4133

10x8” acrylic on yupo 2016

4122

10x8” acrylic on yupo 2016

1435

5x8” acrylic on yupo 2016

3918

11x14” acrylic on yupo 2015

4097

7x5” acrylic on yupo 2015

4098

10x6” acrylic on yupo 2015

4091

10x6” acrylic on yupo 2015

4092

10x5” acrylic on yupo 2015

December 6

16x20” acrylic on yupo 2018

4392

16x20” acrylic on yupo 2018

With Lavender

10x8” acrylic on yupo 2017

0053

20x16” acrylic on yupo 2018

Pink Lines

14x11” acrylic on yupo 2018

show thumbnails